نخ سر کیسه دوزی رنگی که در برخی موارد مشتری جهت متمایز کردن جنس تولیدی خود از نخ رنگی استفاده میکند ( بنا به درخواست مشتری در ۱۲ رنگ مختلف تولید میشود )