نخ سر کیسه دوزی ۱۰۰ و ۱۲۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ گرم جهت چرخهای کیسه دوز دستی ( سایز ۲۰۰ گرم برای مشتری مقرون به صرفه تر است )