نخ سر کیسه دوزی کیلویی ۸ لا

نخ سر کیسه دوزی کیلویی ۸ لا جهت چرخهای اتوماتیک ایستاده ( ضخامت نخ بنا به درخواست مشتری از ۵ لاالی ۸ لا تابیده میشود ) ولی در اکثر مصارف مانند کارخانه های آرد ، قند وشکر، دام و طیور و پترو شیمی از نخ ۸ لا استفاده میشود.